در حال حاضر بیش از سی هزار جلد کتاب و نشریه و اسناد فرهنگی و سیاسی در محل کتابخانه برای استفاده فرهنگی و

سیاسی در محل کتابخانه برای استفاده عموم نگهداری میشود. بیشتر این کتابها و نشریات به زبان فارسی است. اما کتابخانه

با جمع آوری کتابها و نشریات مختلفی به زبانهای دیگر در باره ایران، بر غنای کار خود افزوده است.

گرچه کار اصلی کتابخانه جمع آوری منابع، اسناد و مدارک مربوط به تاریخ، ادبیات و فرهنگ ایران است، اما کتابخانه

تلفیقی است از یک کتابخانه تخصصی و عمومی، به همین جهت هم محققان میتوانند در زمینه های یاد شده استفاده کنند، و

هم مردم علاقمند میتوانند با مراجعه به کتابخانه به کتابهای مورد علاقه شان دسترسی یابند.

بخش کتابهای کودکان و نو جوانان نیز یکی از بخشهای غنی کتابخانه است که سعی میشود روز به روز بر وسعت و غنای

در بخش آرشیو کتابخانه، نشریات، اسناد و مدارک، اطلاعیه های سیاسی و فرهنگی و جزوه های آماری مختلف نگهداری

میشود که برای کار و تحقیق در زمینه تاریخ معاصر ایران واجد ارزش بسیاری است.

یکی دیگر از اقدامات کتابخانه جمع آوری و خرید منابع و کتابهای کمیاب و نادری است که در دویست سال اخیر به

زبانهای خارجی در باره ایران و فرهنگ ایران منتشر شده است و دسترسی به آنها در کتابخانه های دیگر به آسانی امکان

همچنین کتابخانه دارای یک بخش صمعی و بصری است.