تشکیل جلسات سخنرانی، سمینار های فرهنگی و کلاسهای مختلف در زمینه فرهنگ ایران و تشکیل کلاسهای فارسی برای کودکان و بزرگسالان ایرانی و غیر ایرانی از اهم فعالیتهای فرهنگی کتابخانه است. با برنامه هایی که در دست تهیه است این نوع فعالیتها گسترش بیشتری خواهد یافت و امید است که در آینده ای نه چندان دور، کلاسهای مختلف دیگری هم در محل کتابخانه دایر شود.