عضویت کتابخانه و استفاده از سالن قرایت آن برای مطالعه، برای هر کس از هر گروه و نژاد و با هر عقیده و مسلک و مرام آزاد است. برای امانت گرفتن کتابها حتما باید عضو کتابخانه بود. هر عضوی میتواند هر بار چهار کتاب به مدت چهار هفته به امانت بگیرد. این مدت یکبار نیز میتواند تمدید شود.

 

 ساعات  کار  کتابخانه

 فعلا کتابخانه پنج روز در هفته (سه شنبه تا شنبه) از یازده صبح تاپنج و نیم  بعد از ظهر برای استفاده عموم باز است. ساعات کار کتابخانه ممکن است در آینده تغییرکند

 

نقشه   محل  کتابخانه

 محل کتابخانه با دایره قرمز  روی نقشه مشخص شده است